işsizlik sigortası nedir

0
27

Bireyin bir işyerinde çalışırken çalışma isteği, sağlığı ve verimliliğinde herhangi bir sorun yokken, çalışanın kendisinden kaynaklanan herhangi bir sorun olmaksızın, işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kendilerinin ve aile fertlerinin zor durumda kalmalarını önlemek amacı ile sigortacılık tekniği ile ilgili sektörde faaliyet gösteren ve Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigortacılık koludur. İşsizlik sigortası için ödenmesi gereken tüm ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak için, Yasanın 46ncı maddesi kapsamında olan tüm sigortalı çalışan ile Devlet ve işveren % 4 sigorta primi ödemek yükümlülüğündedir.

İşsizlik Primi Alanlara Sunulan Hizmetler Nelerdir

İşsizlik Primi Alanlara Sunulan Hizmetler Nelerdir

 

İşsizlik primi almaya hak kazanan bütün sigortalılara sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir;

  • İşsizlik primi mutlaka ödenir ve bu ödeme miktarı sigortalı çalışmış işsizin çalıştığı süre ile ilgilidir. Sigortalı işsizler sigorta primi ödeme zamanlarına göre en az 180, en çok ise 300 gün olarak işsizlik sigorta primi alırlar.
  • İşsiz kalanların işsizlik sigortası aldıkları süre zarfında, Genel Sağlık Sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılır.
  • İşsizlik primi alan sigortalı işsize iş gücü piyasası ile mesleki eğitim alanlarında danışmanlık hizmeti verir.
  • İşsizlik primi alan sigortalı işsizlere iş bulmalarında yardımcı olunur.

İşsizlik Primi Almanın Şartları Nelerdir

İşsizlik Primi Almanın Şartları Nelerdir

 

  • İşsizlik primi alabilmek için; Sigortalının işinin sona erdiği tarihten önce ki son 3 sene içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması,
  • İşinin son bulduğu tarihten geriye dönük olarak aralıksız 120 gün priminin ödenmiş olması,
  • Çalışanın işten çıkarılma sebebinin İşsizlik Sigorta Yasasının 51. maddesinde belirtilen durumlardan bir tanesine dayalı olarak işine son verilmiş olması,
  • Ayrıca bunların dışında sigortalı işsizin mutlaka işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili bölümüne doğrudan veya elektronik ortamda müracaat etmiş olması gerekmektedir.

CEVAP VER