İsteğe bağlı sağlık ve hayat sigortası

İsteğe bağlı sağlık ve hayat sigortası
20 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 180 kez okundu.

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Yapılır?

İsteğe, tercihe bağlı sigorta, hiçbir işte çalışmayan kişileri prim ödeme şeklinde sigorta yapan, sigorta çeşidine verilen isimdir. İsteğe bağılı sigorta çeşidinde primi, ücreti ödeyen sigortalı olan kişidir. Bilindiği gibi Türkiye’de 5510 sayılı kanun, yani Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasıdır.

İsteğe, Tercihe Bağlı Sigorta Yaptırabilmek İçin;

* 30 iş gününden az çalışmış veya tam gün çalışmamış olmak gerekir.

* 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

* Tercihe bağlı sigorta başvuru formu ile SGK Müdürlüğüne başvurmak gerekir.

* Başka, herhangi bir sigorta ile aylık gelirinin olmaması gerekir.

İsteğe, Tercihe Bağlı Sigorta Şartlarını Taşımaları Halinde;

* Çıraklık eğitim gereği çalışan talebeler,

* Öğrenim zamanında staj yapan talebeler,

* Meslek edinme ve geliştirme kurlarında çalışanlar,

* Kamuda çalışırken sözleşmesi askıda kalanlar,

* Ceza infaz kurumunda çalışan tutuklu ve cezalılar,

* İşsizlik parası almakta olanlar,

* Kendi çalışmaması ile ilgi olmayıp ölen kişinin maaşını alanlar,

* İş sözleşmesi bitmediği halde sözleşmesi askıda kalanlarda alakalı kanun gereğince isteğe bağlı sigortalı kapsamında değerlendirilir.

İsteğe; Tercihe Bağlı Sigorta Tutarı Ödemesi

Sigortalı kişi tarafından belirlenen ödeme asıl aylık kazancın %32 oranındadır. Bu rakamın yüzde 20 si yaşlılık ve ölüm sigorta ödemesi, yüzde 12lik kısım ise genel sağlık sigortası fiyatından ibarettir.

İsteğe, Tercihe bağlı sigortalılık, istek formunun kuruma ulaştığı andan itibaren başlar.

İsteğe; Tercihe Bağlı Sigorta İptali

İsteğe, tercihe bağlı sigortalılık iptal oldu veya edildi ve tekrar isteğe bağlı sigortalılık düşünülüyorsa. Ne olacak? Daha önce başvuru yapmış olduğunuz için sadece istek dilekçesi yeterli olacaktır.

Tercihe Bağlı Sigorta;

* İptal isteğinde bulunan kişilerin prim ödenmiş son günü takip eden günden itibaren,

* Ölen sigortalı kişinin ölüm tarihinden itibaren,

* Maaş kazanmaya başlayan sigortalının talep tarihinden itibaren sigortalılık sona erer.

Hayat Sigortası Kaç Yaşına Kadar Yapılabilir

Hayat sigortası bireylerin kendilerini ve aile fertlerini güvence altına alma biçimidir. Hayat sigortası yapılan kişilerde oluşabilecek beklenmedik hastalık durumlarında hayat sigortası maddi olarak bu dönemde hastaya veya hastayı bakan kişilere oldukça yardım etmektedir. Hayat sigortası bir yatırım geleceğe yapılan yatırım ve birikim olarak da düşünülmelidir.

Yapılan hayat sigortası karşılığında sigortası olan bireyin kredisi veya ödenmesi gereken farklı borç türünün varlığı durumunda eğer hayat sigortasına sahip kişiler intihar veya kasti ölüm dışında vefatı gerçekleşmiş ise eğer sigorta bunları kapsamaz ve borçlar borçlunun ilk önce kefili var ise kefile yok ise mirasçılarına kalmaktadır. Eğer hayat sigortası olan borçlunun ölümü halinde sigorta kapsamında borçları ödenmektedir.

Önerilen İçerik  Pos Destek Hattı Ve Pos Cihazları

Hayat Sigortası Çeşitleri

Tam korumalı hayat sigortası: Bu sigorta kapsamında karşılaşılan zor durumlarda sigorta şirketleri tam koruma kapsamında kişiye ve aile fertlerine maddi konuda yardım edebilmektedir.

Birikimli hayat sigortası: İsminde anlaşılacağı üzerine birikim sayesinde yapılan bir hayat sigortası çeşididir. Bu sigorta kapsamında zor durumda olan kişiye ve aile fertlerine birikimleri kadar maddi olarak yardım edilmektedir.

Hayat Sigortası Kaç Yaşına Kadar Yapılabilir

Hayat sigortasına başlama yaşı 18 iken hayat sigortası için en üst yaş limiti ise 65 yaştır. Hayat sigortasının üst yaş limitinin 65 olmasının temelde yatan neden ölüm riskinin yüksek olmasıyla birlikte 65 yaş üstü olan kişinin kredi çekmesi yaş durumu engel gözükmez iken kredi çekmek isteyen bireylere bankalar kredi imkanı sunmakla birlikte 65 yaş üzerinde olan bu bireyin hayat sigortasının olmaması ile birlikte olabilecek ölüm durumundan sigorta çektiği krediyi karşılamamakla birlikte kredi borcu mirasçılara ve kefil var ise kefile kalmaktadır.

Hayat Sigortaları İle İlgili Sorular

Hayat Sigortası Nedir?

Yaşam boyu istenmeyen hayati olaylar ve acı kayıplar ile karşılaşıyoruz. Aniden yaşanan bu olaylar kişinin kendisi ve yakınları için çoğu zaman telafisi mümkün olmayan maddi manevi zararlara sebebiyet veriyor. Acı olayların manevi etkisini ortadan kaldırmak mümkün olmasa da hayatın en az hasarla devam edebilmesi için Hayat Sigortaları yapılmaktadır.

Hayat sigortası, yaşam kaybı durumunda sigortalı kişinin yakınlarının, kalıcı bir sakatlık durumunda ise sigortalının kendisinin mevcut durumunu güvence altına almak ve meydana gelen sağlık sorunlarının yarattığı zararları telafi etmek amacıyla yaptırılan sigortadır.

Hayat Sigortası Neden Gereklidir?

Hayat Sigortası, olası bir sakatlanma durumunda hayatınızı bu sakatlıktan olabildiğince az etkilenerek devam ettirebilmenizi sağlar. Vefat durumunda zor durumda kalacak olan yakınlarınızın parasal olarak mağduriyet yaşamamasını temin eder. Kaza sonucunda yapılan tedavi giderlerinin poliçe kapsamında karşılanmasını sağlar. Ağır ve tehlikeli hastalığa yakalanma durumunda sigortalı hastaya gerekli parasal desteğin sağlanmasına yardımcı olur.

Hayat Sigortaları Hangi Durumları Güvence Altına Alır?

Hayat sigortalarının güvence altına aldığı başlıca durum, kişinin vefat etmesi durumudur. Vefat eden sigortalının yakınlarına, sigorta poliçesinde yer alan teminat miktarı ödenir. Hayat sigortaları vefat durumu dışında; kaza veya hastalık sonucu daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar, birikim teminatı gibi durumları da teminat altına alır.

Hayat Sigortasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  • Hayat sigortası yaptırırken sigortacının yönelttiği sorular doğru şekilde cevaplandırılmalıdır.
  • Sigortanın teminat kapsamı, ödeme şartları ve poliçe primleri dikkatle incelenmelidir.
  • Hayat sigortasından beklenen hizmetin ne olduğu belirlenmeli ve sigortanın bu beklentiye cevap verip vermediği tespit edilmelidir.
  • Sigorta kapsamında sunulan ek güvencelere göz atılmalıdır.

Hangi Durumlarda Hayat Sigortası Geçersiz Olur

Bankalara kredi çekmek amacıyla başvuru yapıldığı zaman, bankalar kredi çeken kişiye hayat sigortası yapar. Bankaların kredi çekilirken hayat sigortası yapmasındaki amaç ise kişinin olası bir kaza sonucunda veya ortaya çıkan bir hastalık sonucunda iş göremez duruma gelmesi ve dolayısıyla krediyi ödemeyecek duruma gelmesidir. Kişi iş göremeyecek denli bir sakatlığa ve hastalığa yakalandığında, kişinin kredi borcunu bankanın anlaşıp hayat sigortası yaptırmış olduğu sigorta şirketi öder. Böylece kişinin kalan kredi borcu sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmış olur.

Birçok kredi kullanıcısı, çekeceği kredi miktarını azaltacağından dolayı hayat sigortasını yapmak istemez. Normal şartlarda bankalar kredi çekerken hayat sigortası yaptırmanın mecburi bir hareket olduğunu söylese de kredi çekerken bu konuyla ilgili yasal bir zorunluluk yoktur. Fakat hayat sigortasını yaptırmak, hayatta her ihtimalin gerçekleşebileceğini göz önüne aldığımız zaman oldukça olumlu bir harekettir. Bu sigortayı yaptırdığımız zaman başımıza gelebilecek olası bir kaza veya hastalık sonucunda yakınlarımızı bankaya olan borcumuz konusunda güvence altına almış oluruz.

Önerilen İçerik  ATM Bankamatik Sorunu

Hayat Sigortasının Kapsamı Nedir

Kredi çekme işleminde yapılacak olan hayat sigortasının kapsamı, acenteden acenteye değişiklik gösterir. Genelde öngörülemeyen kazalar ve hasarlar için yapılan hayat sigortasının kapsamının ayrıntıları poliçenin içeriğine göre değişebilir.

Hayat Sigortasının Geçersiz Olacağı Durumlar

Her ne kadar çoğu zaman hayat sigortası kredi çeken kişinin yakınlarını borç bakımından güvence altına alsa da bazı durumlarda hayat sigortası geçerliliğini kaybeder ve kredi borcu kişinin yakınlarının üstüne kalır. Örnek vermek gerekirse; kanser hastası olan bir kişi kredi çekerken bu sebepten dolayı ölürse hayat sigortası geçerli olmaz. Bankalar böyle durumlarda kredi çeken kişiden kanser olup olmadığına dair bir belge alıp getirmesini istiyorlar.

Kişinin ölümü ardından hastalığın neden kaynaklandığı araştırılır. Kanser dışında bazı hastalıklar da dahil olmak üzere kişi kredi çekerken herhangi bir hastalık üstünde bulunuyorsa ve o hastalıktan ölmüşse hayat sigortası geçersiz sayılır. Bazı sigorta şirketleri bu hastalıkların kapsamını daha da geniş tutarlar. Bu yüzden ileride doğacak sıkıntılara müsaade etmemek adına poliçeyi imzalarken iyice okumak ve anlamak gerekir.

Hayat sigortası bankalardan alınan kredi türlerine ilişkin bulunan sigorta türüdür. Bankaların müşterilerine sundukları kredi türleri taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi bulunmaktadır. Bankalardan istenmekte olan kredi için bankalar müşterilerine hayat sigortasının yapılıp yapılmamasını sormaktadırlar. Bu durumda hayat sigortası kredi müşterisinin tercihine kalmaktadır. Kredi müşterileri kredi alırken hayat sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Hayat Sigortası Niçin Yapılmalıdır?

Hayat sigortalarının yapılması bankalardan kredi çekmekte olan müşterinin eğer kefili varsa kefili ardından ise her bir aile bireylerini düşünmesi gerekmektedir. Hayat sigortasının varlığı durumunda kredi çeken müşterinin aniden gelen ölüm halinin durumda banka kredi borçlarını ödemektedir. Bu durumda hata sigortasının varlığı oldukça önemlilik arz etmektedir. Gelebilecek olan ölüm hali durumunda ailenin düşünülmesi kredi çeken kişi için güvence olmaktadır. Hayat sigortasının yaptırılmasının önemi aile bireylerini güvence altına almaktır.

Hayat Sigortası Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

Kredi çeken müşterinin hayat sigortası olması halinde sigortasının kapsamına girmeyen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ise hayat sigortasını yaptıran bireyin ölüm halinin intihar ve kasti durumlarda yapıldığı sigorta şirketi tarafından belirlenir ise eğer bu durumda sigorta şirketi kredi borcunu ödemeyecektir.

Ödenmeyen kredi borcu ile birlikte bankalar kredi ücretini kredi çeken müşterinin kefilden almaya çalışmaktadır. Kefilden tahsil edilemeyen kredi için bankalar kredi sahibinin aile bireylerinden bu krediyi tahsis etmek istemektedirler. Aile bireyleri krediyi ödemek istemezler ise ölen kişinin mirasını red etmek durumda kalırlar. Red edilen miras ile birlikte aile bireyleri kredi borcunu ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Ödenmeyen kredi borcu tüm bu aşamalar geçildikten hemen sonra bu kredi ücreti bankanın batık kredisi olarak kayıtlara geçmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Şirketini Değiştirmek

Kişilerin her yıl yenilenen özel sağlık sigortasında her zaman aynı kuruma bağlı kalma zorunlulukları yoktur. Kişilerin sağlık sigortası poliçesi veya özel sağlık sigortası şirketinin hizmetlerinden memnun kalmadıkları takdirde özel sağlık şirketini değiştirebiliyorlar. Ayrıca kişilerin özel sağlık sigortalarını değiştirmek istediklerinde veya ilk kez özel sağlık sigortası yaptırmaya karar verdikleri anda bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Önerilen İçerik  Barokart Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Özel Sağlık Sigortası Şirketinin En İyisini Bulmak

Sigorta sektöründe hizmet veren çok sayıda sigorta şirketi bulunuyor. Hizmet veren çok sayıda sigorta şirketinin olması, sigorta şirketleri arasındaki rekabete de neden oluyor. Bu nedenle sigorta şirketleri, kişilerin lehine olan kampanyalar, özel paketler ve fiyat politikaları üretme yöntemine yönelebiliyorlar.

Kişilerin özel sigorta şirketlerinin kendilerine sundukları bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için beklentilerine en uygun olan ve en iyi fiyatı veren sigorta şirketlerini bulmaları kendileri açısından oldukça önemli bir husustur. Kişilerin sigorta şirketlerini arayarak fiyat teklifi alması pek mümkün değildir. Bu alanda hizmet veren aracı kurumları tercih etmek daha rasyonel bir yöntem olacaktır. Burada önemli olan bir diğer husus ise, kişilerin özel sağlık sigorta şirketini değiştirme kararı almalarının ardından poliçelerinin bitiş tarihinden önce araştırma yapmaya başlamalarıdır. Ayrıca poliçe yenilenmeden önce sigorta şirketindeki abonelik durdurulmalıdır.

İndirim İmkanları

Poliçe ödemeleri kişilerin isteklerine göre farklı vadeler ile ödenebiliyor. Kişiler tek seferde ödeme yapmak istediklerinde sigorta şirketleri indirim uyguluyor. Kişilerin sigorta primlerini tek seferde ödeme imkanları varsa sigorta şirketlerinin kendilerine sunacakları indirimlerden faydalanmaları kişilerin lehine oluyor.

Ek Teminatlar

Ek prim tutarı anlamına gelen ek teminatlar konusunda kişilerin gereken araştırmayı yapmaları önemli bir durumdur. Ayrıca kişilerin sigorta şirketleri arasındaki ek teminatlar kavramını karşılaştırmaları da gerekiyor. Sigorta şirketlerinin özel sağlık sigortası ek prim tutarları değişkenlik gösterdiği için kişilerin kendilerine en uygun ek prim tutarı imkanını sunan özel sağlık sigorta şirketini tercih etmeleri gerekir.

Sigorta Poliçesi İmzalanırken Nelere Dikkat Etmeli

Sigorta poliçesi çok zaman insanları koruyan bir kurtarıcı gibi görünse de bazı durumlarda insanlara can sıkıcı durumlar yaratabilmektedir. Her şeyden önemlisi poliçeyi tam olarak incelememek ya da okumamak bazı haklardan mahrum kalmanıza neden oluyor.

Sigorta poliçenizi imzalamadan önce detaylı bir şekilde okumalısınız. Son bitiş tarihlerine dikkat etmeli ve kişi bilgilerinizin doğru yazılıp yazılmadığına önem vermelisiniz. Kimlik bilgilerinin ya da TC numarasının yanlış girilmesi sigorta poliçenizden ilerleyen zamanlarda yararlanmanız konusunda sizlere sıkıntı çıkarabilir.

Bir sigorta poliçesi yaptırmadan önce mutlaka ne için yaptıracağınızı şirket çalışanlarına söylemeli ve yanlış sigorta yaptırmamalısınız. Yaptırmak istediğiniz sigorta türünün kaç yıllık olacağını ve sizi ne şekilde koruyacağını detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. İsim, soy isim, adres bilgileriniz, TC numaranız, sigortanın kapsamı gibi bilgiler detaylı olarak sigorta poliçesi üzerinde bulunmalıdır.

Sigortanın Kapsamına Dikkat Edin

 

Bir sigorta poliçesi düzenlenirken mutlaka sigortanın kapsamına dikkat etmeniz gerekiyor. Sigorta poliçesinin kapsamı demek o sigortanın neleri kapsadığı ve ne konularda sizi korumaya aldığı anlamına gelmektedir.

Sizi ne kadar süre ile koruyacak, bitme tarihi ne zaman, araç sigortasında örneğin kaza yaptığınızda hasarın yüzde kaçını karşılayacak gibi konulara detaylı olarak göz atmalısınız. Aksi taktirde herhangi bir geri dönüş yaşama ya da itiraz hakkınız bulunmuyor.

Sigorta Primleri ve Genel Şartları İyi Okumalısınız

 

Bir sigorta poliçesi yaptırırken mutlaka sigortanın genel şartlarını ve primlerini satış yetkilisinden öğrenmeniz gerekiyor. Sigorta primleri bazı dönemlerde olan indirimler ve sizlerin muaf olduğunuz konuların yanında firmanın sizinle yapacağı anlaşmaya ek olarak sizlere sunacaklarıdır.

Genel şartlar içerisinde de sigorta poliçesinin kapsadıkları, kapsamadıkları, kazan hasar primleri, tarafların üstlendikleri yükümlülükler, poliçe ek teminatları, anlaşmazlık durumunda yapılması gerekenler gibi seçenekler sayılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git